PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Open Doors Noordwijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Open Doors Noordwijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Open Doors Noordwijk verstrekt. Open Doors Noordwijk kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Open Doors Noordwijk GEGEVENS NODIG HEEFT

Open Doors Noordwijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Open Doors Noordwijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Open Doors Noordwijk GEGEVENS BEWAART

Open Doors Noordwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Open Doors Noordwijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Open Doors Noordwijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Open Doors Noordwijk gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Open Doors Noordwijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Open Doors Noordwijk bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Open Doors Noordwijk te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Open Doors Noordwijk heeft hier geen invloed op.

Open Doors Noordwijk heeft Google geen toestemming gegeven om via Open Doors Noordwijk

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facebook pixel

Open Doors Noordwijk maakt gebruik van Facebook pixel voor analytische doeleinden en remarketing doeleinden.
Indien er niet akkoord word gegaan met de cookiemelding, zal facebook pixel niet actief zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eten@open-doors.nl. Open Doors Noordwijk

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Open Doors Noordwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Open Doors Noordwijk maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Open Doors Noordwijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Open Doors Noordwijk op via

eten@open-doors.nl. open-doors.nl is een website van Open Doors Noordwijk

Open Doors Noordwijk is

als volgt te bereiken:

Postadres: De grent 34 2202 EL Noordwijk

Vestigingsadres: De grent 34 2202 EL Noordwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53969030

Telefoon: 071-3614880

E-mailadres: eten@open-doors.nl